Učíme sa vidieť viac

„Naša Vincentka“ – Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku –
je miesto, kde sa učíme hlbšiemu pohľadu na život.

Sme v srdci mesta, farnosti, komunity Ružomberčanov.
A v našom srdci je túžba sprevádzať deti, aby dovideli vždy ďalej – až priamo do duše. Tej svojej i spoločnosti.

Žijeme na pulze doby, ale hrdo sa opierame o veľkú históriu (od roku 1885)
a 7 základných pilierov našej služby.

„Naša Vincentka“ – Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku – je miesto, kde sa učíme hlbšiemu pohľadu na život.

Sme v srdci mesta, farnosti, komunity Ružomberčanov. A v našom srdci je túžba sprevádzať deti, aby dovideli vždy ďalej – až priamo do duše. Tej svojej i spoločnosti.

Žijeme na pulze doby, ale hrdo sa opierame o veľkú históriu (od roku 1885) a 7 základných pilierov našej služby.

Naše piliere

1.

Prijímame dvojnásobne: do školy aj dieťa také, aké je.

2.

Počítame s dieťaťom: Učíme dieťa počítať, ale aj počítať s dieťaťom v Božom pláne.

3.

Učíme sa čítať múdre knihy, ale aj medzi riadkami.

4.

Veríme, že je dobré mať neraz hlavu v knihách, ale ešte dôležitejšie je mať hlavu hore a nevzdávať sa

5.

Doprevádzame deti i za kultúrou, ale aj cez prvé životné výzvy. Učíme sa pri tom nestrácať svoju tvár.

6.

Pomáhame deťom dobre tráviť čas u nás aj mimo výučby, ale tiež naučiť sa stráviť ťažšie životné chvíle. V nádeji a so širším pohľadom na život.

7.

Učíme sa vidieť v každom človeka. Zdraví aj chorí, samostatní i odkázaní, úspešní aj vyčleňovaní, prví i poslední – my všetci tvoríme jednu ľudskú rodinu.

Lebo „iba“ vzdelávať
či mať jednotky nestačí.
Máme na viac:
dovidieť do Neba,
aby sme ho mohli
spoluvytvárať už tu, na Zemi.

Čo nás inšpiruje?

Život sv. Vincenta de Paul – patróna všetkých diel lásky k blížnemu. Kňaza, ktorý kráčal v ústrety ľuďom a v zložitej dobre nezabúdal na nikoho. Ba naopak, sám inšpiroval vyhľadávať a pomáhať chudobným, chorým, opusteným, trpiacim, ľuďom bez nádeje a na okraji spoločnosti – takým, ktorých si iní nevšímali.

Miesta, na ktoré spoločnosť nedovidela, sv. Vincent premenil na pole žitej kresťanskej služby. To, čo bolo pre iných stratené, sa pre Vincenta stalo výzvou. Pričom neustále držal krok s dobou, ba dokonca ju predbiehal, keď s očami otvorenými pre ľudí naokolo budoval nové diela pomoci.

Sv. Vincent nás učí, ako vidieť viac.
Ako byť tvárou úspechu,
ktorý neskončí, ale vytrvá večne.

 • Základná škola sv. Vincenta
 • Nám. A. Hlinku 1145/22,
  034 01 Ružomberok, Slovakia
 • zsvincent.rk@gmail.com
 • Riaditeľka: 0915/264 493
 • Kancelária riaditeľky: 0910/420 050
 • Zástupca: 0910/300 760
 • ŠKD: 0910/515 003
 • Školská jedáleň: 0905/461 736
 • IČO: 00614564
 • DIČ: 2020586205

Naše logo

Zrkadlovým zdvojením grafického prvku vzniká:

V ako Vincent

koncept holubice

koncept otvorenej knihy